Aptic Finance er den fleksible systemløsningen for deg som belåner og kjøper kundenes fakturaer, der du kan kombinere de ulike tjenestene for én og samme kunde. Aptic Finance gir deg mulighet til å tilpasse limiter og belåningsgrader på mange ulike nivåer, helt ned til den enkelte faktura. Du velger i hvilken grad og utstrekning du vil automatisere kjøps- og belåningsprosessene, og du velger også hvilke fakturaer, oppdragsgivere og sluttkunder du vil håndtere manuelt.

«Aptic har en stor del av æren for vår fremgang og raske ekspansjon. Vi er svært fornøyd.»

Alexander D’Afflitto, COO hos Kredithanterarna

EKSTERN BRUK

Systemarkitekturen fungerer godt med sentralisert drift, der brukerne selv er spredt på ulike lokale kontorer. Aptic ARC har en robust krypteringsløsning, slik at tilgang via Internett kan skje uten risiko for at uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon.

Optimaliser prosessene i Aptic Finance ytterligere gjennom avanserte arbeidsflyter for styring av kredittvilkår, regresser og kjøpsavgifter. Innebygde integreringer med kredittopplysningsselskapet ditt sørger for en mer effektiv kredittvurdering, risikohåndtering og overvåking av belåningsgrunnlaget.

Belåningsreskontroen oppdateres i sanntid, slik at du alltid får oppdatert informasjon. Belåningsnivået tilpasses for hver oppdragsgiver ut fra sikkerheter, limiter og grenseverdier. Reservering for påløpte renter og avgifter skjer automatisk ved beregningen av låneomfanget.

Kontert og klart. Avanserte beregningsmuligheter gir detaljerte opplysninger om hvert kjøp, slik at du kan sørge for at oppdragsgiverne får ferdigkonterte avregningsnotaer når kjøpet foretas. Du definerer selv hvordan konteringen skal stilles opp, slik at kunden får den informasjonen vedkommende har behov for.

Aptic AddOn – OPTIMALISER SYSTEMET YTTERLIGERE

Med tilleggsproduktene kan du tilpasse systemet enda bedre til virksomheten og øke nytteverdien tilsvarende. Det kan dreie seg om å forenkle kommunikasjonen med kundene, systemintegrere tjenester som tilbys av eksterne parter, og andre smarte funksjoner.

btn-icon-dark

Aptic Arc – motoren i forretningssystemet vårt

En helhetsløsning for hele kreditthåndteringsprosessen eller bare den delen du trenger: kontohåndtering og håndtering av kreditter, reskontro, fakturakjøp og fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en løsning som er tilpasset nettopp dine behov.

Edge_pos

SKREDDERSY FAKTURERING OG RESKONTROPROSESSER

Designet for å håndtere svært store volumer av fakturaer og transaksjoner.

btn-icon-dark

Credit_pos

Full kontroll og bedre lønnsomhet

Kontohåndtering, kreditter og lån i et system som er innrettet etter virksomheten, ikke omvendt.

btn-icon-dark

RASJONALISER INKASSOADMINISTRASJONEN

Frigjør ressurser slik at du kan kommunisere direkte med den saken gjelder.

btn-icon-dark