Med Aptic Edge får du et moderne reskontrosystem som kan håndtere store mengder fakturaer og transaksjoner – dine egne eller dine kunders – og der du kan skreddersy prosesser og automatiseringsgrad i minste detalj. Aptic Edge er designet for å gi deg maksimal mulighet til å tilby løsninger som får kundene dine til å føle seg unike.

«Aptic har en stor del av æren for vår fremgang og raske ekspansjon. Vi er svært fornøyd.»

Alexander D’Afflitto, COO hos Capway

RESKONTROSERVICE – SLIK KUNDEN VIL HA DET

I Edge har hver klients reskontro detaljerte opplysninger om kunder, artikler, bankkontoer og egne kontoplaner. Systemet kan også håndtere betalingsflyt og betalingsmatching for din egen virksomhet. Gjennom integreringen med systemene til kundene dine sørger du for automatiserte oppdateringer av kunde- og artikkelregister, import av nye fakturaer og eksport av bokføringsposter.

Med Edge kan du tilpasse faktureringen og arbeidsflytene i reskontroen etter kundens ønsker og prissettingen til dine egne forretningskriterier.

Med funksjonen for avtalefakturering kan du la Edge ta hånd om løpende og gjentakende debitering av for eksempel leie eller abonnementer. Du bestemmer selv intervallene samt hvilke artikler og beløp som skal faktureres.

Du kan optimalisere tjenestetilbudet ytterligere med avanserte arbeidsflyter. Med de innebygde integreringsløsningene hentes data fra kredittopplysningsselskapet ditt. På den måten får du automatiserte kredittvurderinger og automatiske oppdateringer av adresser og telefonnumre til SMS-påminnelser.

Aptic AddOn – OPTIMALISER SYSTEMET YTTERLIGERE

Med tilleggsproduktene kan du tilpasse systemet enda bedre til virksomheten og øke nytteverdien tilsvarende. Det kan dreie seg om å forenkle kommunikasjonen med kundene, systemintegrere tjenester som tilbys av eksterne parter, og andre smarte funksjoner.

btn-icon-dark

Aptic Arc – motoren i forretningssystemet vårt

En helhetsløsning for hele kreditthåndteringsprosessen eller bare den delen du trenger: kontohåndtering og håndtering av kreditter, reskontro, fakturakjøp og fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en løsning som er tilpasset nettopp dine behov.

EN FACTORINGRESKONTRO SOM ALLTID ER AKTUELL

Automatisert fakturakjøp eller manuell beslutning, med Finance trenger du ikke velge.

btn-icon-dark

Credit_pos

Full kontroll og bedre lønnsomhet

Kontohåndtering, kreditter og lån i et system som er innrettet etter virksomheten, ikke omvendt.

btn-icon-dark

RASJONALISER INKASSOADMINISTRASJONEN

Frigjør ressurser slik at du kan kommunisere direkte med den saken gjelder.

btn-icon-dark