Aptic Credit er en moderne systemløsning for kontohåndtering, både til eget bruk og på vegne av klienter. Aptic Credit kan håndtere blant annet kundekontoer, kontoer for inn- og utlåning, løpende kreditter samt lån med og uten sikkerhet. Varslinger kan foretas via flere ulike kanaler. Aptic Credit håndterer autogiro, e-faktura og samlefakturaer. Credit kan dessuten kobles til POS-systemet i den fysiske kassen.

«Vi er nok en krevende kunde, men Aptic har vist at de alltid er villig til å utvikle og tilpasse produktene sine etter våre behov. Det er en stor del av forklaringen på deres suksess.»

Patrik Illerstig, CEO hos Qliro

ET SYSTEM SOM TJENER VIRKSOMHETEN, IKKE OMVENDT

Aptic Credit kan kjøres frittstående eller i kombinasjon med de andre modulene våre, og det kan integreres med eksisterende systemer og kobles til kassen. Dette gir ikke bare direkte besparelser i form av kuttede avgifter til tredjepart, men også økte muligheter for mersalg på lengre sikt.

Din kunde, din gevinst. Aptic Credit gir deg mulighet til å sørge for kontohåndtering, kreditter og lån på klientenes eller egne vegne. Det betyr at du rasjonaliserer bort mellomleddet mellom virksomheten din og kunden gjennom et smart og effektivt alternativ, der gevinsten forblir hos deg.

Full kontroll og bedre lønnsomhet. Uansett om du håndterer dine egne eller andres fordringer, får du en smart og effektiv løsning som gir deg full kontroll over hele kjeden, fra kreditter, lån og faktura til full betaling.

Flexibel definition av aviserings- och kravrutiner, rapporter med mera. Aviseringen kan ske via exempelvis brev, e-post och sms. Det finns naturligtvis en koppling till autogiro och e-faktura och du kan skapa samlingsfakturor. Kunderna och klienterna kan administrera sina konton via ett webbgränssnitt som kan anpassas till varje enskild klients grafiska profil.

Aptic AddOn – OPTIMALISER SYSTEMET YTTERLIGERE

Med tilleggsproduktene kan du tilpasse systemet enda bedre til virksomheten og øke nytteverdien tilsvarende. Det kan dreie seg om å forenkle kommunikasjonen med kundene, systemintegrere tjenester som tilbys av eksterne parter, og andre smarte funksjoner.

btn-icon-dark

Aptic Arc – motoren i forretningssystemet vårt

En helhetsløsning for hele kreditthåndteringsprosessen eller bare den delen du trenger: kontohåndtering og håndtering av kreditter, reskontro, fakturakjøp og fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en løsning som er tilpasset nettopp dine behov.

EN FACTORINGRESKONTRO SOM ALLTID ER AKTUELL

Automatisert fakturakjøp eller manuell beslutning, med Finance trenger du ikke velge.

btn-icon-dark

Edge_pos

SKREDDERSY FAKTURERING OG RESKONTROPROSESSER

Designet for å håndtere svært store volumer av fakturaer og transaksjoner.

btn-icon-dark

RASJONALISER INKASSOADMINISTRASJONEN

Frigjør ressurser slik at du kan kommunisere direkte med den saken gjelder.

btn-icon-dark