Aptic Collect er et inkassosystem av siste generasjon, utviklet for å gi deg størst mulig fleksibilitet i utformingen av kravhåndteringen. I Collect håndterer du hele kravprosessen, fra fakturaforfall til overvåkning via alle de rettslige prosesser som kan bli aktuelle. Systemet er bygd for å håndtere både komplekse regelverk og store saksmengder. Vi har automatisert tidkrevende manuelle rutiner, og dermed frigjøres ressurser. Personalet ditt får tid til personlig kontakt med skyldnerne, noe som kan være avgjørende for betalingen.

«Vi hadde vår egen programvare tidligere, men takket være Aptic kan vi nå konsentrere oss om kjernevirksomheten vår og slippe mange krevende regeloppdateringer.»

Bo Widenor, inkassosjef hos Wasa Kredit

ROBUSTE BASISFUNKSJONER

Basisoppsettet inneholder arbeidsflyter og brevmaler som er rettet mot de grunnleggende prosessene innen kravhåndtering. Det finnes flyter for den innledende inkassoprosessen, den rettslige behandlingen hos namsmannen og/eller i rettsapparatet og etterfølgende tiltak. I modulen finner du også oppsett for håndtering av gjeldssanering, dødsbo og konkurs samt overvåkning.

Aptic Collect effektiviserer kravprosessene ved hjelp av integreringer med kredittopplysningsselskapet, noe som gir bedre funderte beslutninger som er tilpasset etter skyldnerens betalingsevne. Bruk namsmannens funksjoner for filkommunikasjon og spar tid og penger med automatiserte forespørsler.

Med Aptic Collect kan du opprette frivillige betalingsoppgjør ved hjelp av systemets avanserte funksjon for avdragsordninger. Betalingsplanen blir mer robust fordi den kan tilpasses etter den enkeltes betalingsevne og skreddersys med en rekke parametere.

Vask frem gullkornene i overvåksporteføljen i strømmen av informasjon fra kredittopplysningsselskapet. Du velger selv hvilke hendelser som skal overvåkes som indikatorer på forbedret betalingsevne.

Aptic AddOn – OPTIMALISER SYSTEMET YTTERLIGERE

Med tilleggsproduktene kan du tilpasse systemet enda bedre til virksomheten og øke nytteverdien tilsvarende. Det kan dreie seg om å forenkle kommunikasjonen med kundene, systemintegrere tjenester som tilbys av eksterne parter, og andre smarte funksjoner.

btn-icon-dark

Aptic Arc – motoren i forretningssystemet vårt

En helhetsløsning for hele kreditthåndteringsprosessen eller bare den delen du trenger: kontohåndtering og håndtering av kreditter, reskontro, fakturakjøp og fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en løsning som er tilpasset nettopp dine behov.

EN FACTORINGRESKONTRO SOM ALLTID ER AKTUELL

Automatisert fakturakjøp eller manuell beslutning, med Finance trenger du ikke velge.

btn-icon-dark

Edge_pos

SKREDDERSY FAKTURERING OG RESKONTROPROSESSER

Designet for å håndtere svært store volumer av fakturaer og transaksjoner.

btn-icon-dark

Credit_pos

Full kontroll og bedre lønnsomhet

Kontohåndtering, kreditter og lån i et system som er innrettet etter virksomheten, ikke omvendt.

btn-icon-dark