Aptic ARC er et komplett og fleksibelt forretningssystem for reskontrotjenester, fakturakjøp, inkasso samt konto- og kreditthåndtering. ARC er like anvendelig, enten du skal håndtere dine egne fordringer eller representere eksterne oppdragsgivere. Aptic ARC er plattformen for de modulbaserte løsningene Edge, Finance, Credit og Collect – moduler som naturligvis kan brukes like bra hver for seg, eller kombineres og tilpasses for å oppfylle dine krav og behov. Suppler med vårt tilbud innenfor Aptic AddOn og optimaliser systemet med for eksempel smarte integreringer med kredittopplysningsselskapet ditt.

«Vi ser Aptic mer som en forretningspartner enn som en vi har et tradisjonelt bestiller-leverandør-forhold til.”

Alexander D’Afflitto, COO hos Kredithanterarna

EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT

Aptic ARC er designet for å håndtere store faktura- og saksmengder, der prosessene kan skreddersys etter virksomhetens behov, stort sett uten begrensninger. Tiltaksflyter, parameterinnstillinger og servicedefinisjoner gir store muligheter for automatisering og kan utformes slik at de passer for hver enkelt klient. Systemet er like anvendelig for en inkassator som håndterer fordringer på vegne av klienter, som for dem som tar hånd om fordringene selv.

Med Aptic ARC får du et forretningssystem der du kan kombinere automatiserte og manuelle oppgaver i den skalaen og på det nivået som nettopp din virksomhet trenger. Rasjonaliser administreringen der det gjør mest nytte, og frigjør samtidig ressurser for personlig kontakt med kundene der de setter mest pris på dette.

Hvis du har virksomhet i flere land, med selskaper som du ønsker å håndtere separat, men ha felles rapportering for, har du mulighet til å arbeide med juridiske enheter i systemet. Hver juridisk enhet settes opp i samsvar med dens egne forutsetninger, mens bokføring, statistikk og rapporter kan sammenfattes på for eksempel konsern- eller regionnivå Aptic ARC håndterer flere valutaer, og kursene oppdateres automatisk hver dag.

Med Aptic ARCs smarte funksjoner for prissetting, arbeidsflyter og integreringer får du støtten du trenger til å utforme tilbudet til kundene så individuelt og tilpasset som du ønsker. Du får ubegrensede muligheter til å skape effektive arbeidsflyter, der du kan kombinere brev, oppgaver, hendelser og integreringer.

Edge_pos

SKREDDERSY FAKTURERING OG RESKONTROPROSESSER

Designet for å håndtere svært store volumer av fakturaer og transaksjoner.

btn-icon-dark

EN FACTORINGRESKONTRO SOM ALLTID ER AKTUELL

Automatisert fakturakjøp eller manuell beslutning, med Finance trenger du ikke velge.

btn-icon-dark

Credit_pos

Full kontroll og bedre lønnsomhet

Kontohåndtering, kreditter og lån i et system som er innrettet etter virksomheten, ikke omvendt.

btn-icon-dark

RASJONALISER INKASSOADMINISTRASJONEN

Frigjør ressurser slik at du kan kommunisere direkte med den saken gjelder.

btn-icon-dark

Aptic AddOn – OPTIMALISER SYSTEMET YTTERLIGERE

Med tilleggsproduktene kan du tilpasse systemet enda bedre til virksomheten og øke nytteverdien tilsvarende. Det kan dreie seg om å forenkle kommunikasjonen med kundene, systemintegrere tjenester som tilbys av eksterne parter, og andre smarte funksjoner.