Aptic AddOn består av en rekke tilleggsprodukter som er utformet for å øke utnyttelsen av systemet ytterligere ved at det tilpasses til virksomheten din. Våre AddOn omfatter grensesnitt som du bruker til å forenkle og effektivisere kommunikasjonen med kundene, samt smarte funksjoner og integrerte tjenester som tilbys av eksterne parter, for eksempel namsmannen eller kredittopplysningsselskaper.

DU BESTEMMER

Med våre AddOn kan du automatisere håndteringen i det omfanget du selv ønsker, ved å la Aptic ARC bruke dine hendelser, transaksjoner eller opplysninger i arbeidsflyter, brev og kontroller. I AddOn-tilbudet vårt finner du for eksempel tilleggsprodukter som lar deg dra nytte av all elektronisk kommunikasjon fra namsmannen, og som muliggjør automatiske brevutsendelser, e-fakturering, SMSmeldinger og integrerte tjenester mot banker og kredittopplysningsselskaper.

ET UTVALG AV VÅRE ADDON-PRODUKTER

Med Aptic Client Web gir du oppdragsgiverne et enkel og fleksibelt verktøy for oppfølging av status og tiltak i reskontro og inkassoportefølje, henting av rapporter og besvaring og oppretting av forespørsler relatert til saksbehandlingen. Du bestemmer selv hvilken informasjon du vil gi kundene tilgang til.

Aptic Debtor Web er åpent døgnet rundt, og her får skyldneren tilgang til opplysninger om kravet og kan legge inn meldinger og i tillegg (hvis du eller oppdragsgiveren din ønsker det) opprette en avdragsordning.

Aptic AddOn Legal E-services er laget for deg som ønsker å benytte namsmannens samlede tilbud om elektronisk kommunikasjon. Du frigjør ressurser ved at du automatiserer hele inkassoprosessen og effektiviserer innleveringsutvalget til namsmannen via integrering med deres register.

Edge_pos

SKREDDERSY FAKTURERING OG RESKONTROPROSESSER

Designet for å håndtere svært store volumer av fakturaer og transaksjoner.

btn-icon-dark

EN FACTORINGRESKONTRO SOM ALLTID ER AKTUELL

Automatisert fakturakjøp eller manuell beslutning, med Finance trenger du ikke velge.

btn-icon-dark

Credit_pos

Full kontroll og bedre lønnsomhet

Kontohåndtering, kreditter og lån i et system som er innrettet etter virksomheten, ikke omvendt.

btn-icon-dark

RASJONALISER INKASSOADMINISTRASJONEN

Frigjør ressurser slik at du kan kommunisere direkte med den saken gjelder.

btn-icon-dark

Aptic Arc – motoren i forretningssystemet vårt

En helhetsløsning for hele kreditthåndteringsprosessen eller bare den delen du trenger: kontohåndtering og håndtering av kreditter, reskontro, fakturakjøp og fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en løsning som er tilpasset nettopp dine behov.