Aptic Services

Tjenestedelen av Aptics totaltilbud gir deg fordelen av spesialkompetanse innen kundetjenester, gjeldssanering, bransjeopplæring og utskriftstjenester. Medarbeiderne våre er eksperter på kreditthåndteringsbransjen og på Aptics programvare. Aptic Services er en kostnadseffektiv løsning som frigjør dyrebare ressurser i foretaket ditt, og som lar deg fokusere på kjernevirksomheten. Selvsagt kan du bruke tjenestene våre også om du ikke er programvarekunde.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner med et nært forhold til deg. Som kunde er du alltid velkommen til å delta i og lytte til de samtalene som saksbehandlerne våre utfører i forhold til kundene dine. Med våre transparente tjenester ønsker vi å vise at vi har høye ambisjoner, og at målet vårt er å gjøre jobben enda bedre enn du forventer. Personalet er vår viktigste ressurs, og vi bestreber oss på at de skal være best i bransjen.

Service

Vi lever av å pleie relasjonene til våre kunder og til våre kunders kunder. Det kan man ikke gjøre uten service på høyt nivå. Vi forsøker alltid å bli enda bedre.

Kvalitet

Personalets kompetanse er vår største verdi. Derfor legger vi hele tiden vekt på å videreutdanne og veilede medarbeiderne våre.

Fleksibilitet

Vi tilpasser tilbudet vårt til dine behov. Du betaler kun for det arbeidet som faktisk utføres, og bare når behovet oppstår.

HVA VI GJØR FOR DEG

Håndtering av kampanjer via for eksempel brev, e-post, SMS eller telefon. Gjeldssanering, oppfølging av avbrutte avdragsordninger, kampanjer for forbedring av eksisterende avdragsordninger samt foreldelsesavbrytende tiltak. Kampanjer med motiverende tilbud og oppfølging av saker som er innsendt til namsmannen.