APTIC SERVICES

«Det er et godt samarbeid. Aptic har høy kompetanse, de kommuniserer direkte og tydelig, og de legger stor vekt på at vi som kunde, og også våre sluttkunder, alltid får en god opplevelse, sier  Elin Åslund, Produktspesialist, kjøpte fordringer Sergel.»

«Vi bruker Aptic når vi selv ikke har den aktuelle kompetansen, og når det dreier seg om store volumer. De er alltid ute etter å forbedre tjenestene sine, og de tar seg godt av oss. Aptic er svært tydelige og transparente i måten de arbeider med våre saker på. Vi gir ofte tilbakemeldinger, og de er veldig tilpasningsdyktige.»

Om Sergel
Sergel tilbyr fleksible og effektive tjenester innen kreditt, inkasso, kjøp av fordringer og SMS-tjenester. Foretaket henvender seg til transaksjonsintensive bedrifter med høye krav til kvalitet, kostnadseffektivitet, kundeservice og fleksibilitet. I dag er Sergel Group en av de ledende markedsaktørene med ca. 315 ansatte og kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Litauen og Latvia.

www.sergel.se