APTIC SOFTWARE OCH APTIC SERVICES

Vi har helt fra starten utviklet virksomheten sammen med Aptic, de leverer hele kjeden, fra programvareplattform til bemanning av kundetjenesten.»

«Aptic preges av lydhørhet og profesjonalitet, og de har i tillegg en naturlig fleksibilitet fordi plattformen deres er oppbygd på den måten. Det er en helhetsløsning som støtter hele virksomheten vår, sier  Pär Ekstedt, VD Promentor Finans,.»

Om Promentor Finans
Foretaket leverer tjenester innen fordringshåndtering til mellomstore og store bedrifter i Sverige. Promentor ønsker å bidra til å styrke kundenes eksisterende aktiviteter og gjøre det mulig for dem å skape flere lønnsomme forretninger. Vår erfarne personale i kombinasjon med et svært moderne og fleksibelt IT-miljø gjør at vi kan oppfylle behovene som de enkelte bransjene og kundene har. Et av våra honnørord er trygghet.

www.promentorfinans.se