Jeg har arbeidet med lederoppgaver innen IT og forretnings- og produktutvikling i finansbransjen i størsteparten av yrkeslivet mitt. Jeg er en del av Aptics lederteam og kommer fremfor alt til å arbeide med prosjektleveranser mot kundene, med utvikling av produktene og som ansvarlig for en del kunder.

Telefon 0705-86 36 62
E-post sara.gustavsson@aptic.se

LINKEDIN

Knut Eirik Storsul

Adm. dir., konsernsjef

Mari Bødal

Country manager Norge

Oskar Sundblad

Daglig leder

Daniel Andrén

Delivery manager

Sara Gustavsson

Produkt- og prosjektsjef

Patrik Steen

Salgs- og markedssjef

Fredrik Ekengren

Sjefsarkitekt

Torben Dyrholm

Country manager Danmark

Rick Terra

Country Manager NL

Finn Larsen Dahl

Chief Commercial Officer

Rune Steinberg

Director of development

Om Aptic
btn-icon2