«Det er utrolig spennende å få lov til å være en del av og ha mulighet til å påvirke et selskap som ekspanderer, og som har et produkt som plasserer seg i fremste rekke innen betalingsløsninger. «

I min rolle som Key Account Director jobber jeg veldig tett på kundene som bruker systemet i virksomheten sin. Min oppgave er å skape og opprettholde gode relasjoner gjennom en tett dialog og et åpent samarbeid. Jeg ønsker at alle kundene våre skal være fornøyd med produktet vi tilbyr og støtten vi gir dem, og at vi sammen kan arbeide for å skape nye muligheter for utvikling av våre respektive virksomheter.

Jeg synes vi har et veldig godt samarbeidsklima hos Aptic. Det finnes en sterk vi-følelse som gjennomsyrer hele foretaket, noe som gjør at de ulike teamene og avdelingene arbeider sammen på en god måte. Vi er et lokalt foretak med et herlig kameratskap og høyt under taket når vi diskuterer. Alle skal få mulighet til å påvirke, og nye medarbeidere bør passe inn i gjengen vår. Spisse albuer funker ikke hos oss.

Telefon 0700 – 92 96 12
E-post daniel.andren@aptic.se

LINKEDIN

Knut Eirik Storsul

Adm. dir., konsernsjef

Mari Bødal

Country manager Norge

Finn Larsen Dahl

Chief Commercial Officer

Rick Terra

Country Manager NL

Sara Gustavsson

Produkt- og prosjektsjef

Patrik Steen

Salgs- og markedssjef

Fredrik Ekengren

Sjefsarkitekt

Rune Steinberg

Director of development