APTIC SERVICES

«De kommer kundene i møte på en veldig fin måte, de er profesjonelle og hyggelige. Det vet jeg av egen erfaring, for jeg har vært der og lyttet til kundesamtaler. Jeg ble imponert, sier Pia Gawell, kredittsjef.»

«Vi har en god dialog, og de er svært hjelpsomme og dyktige. Faktum er vi meget sjelden har hatt noe å anmerke.»

Om Martin & Servera
Foretaket er Sveriges ledende restaurant- og storkjøkkenspesialist og har som forretningsidé å forsyne den profesjonelle spisebransjen med varer, tjenester og kunnskap som forenkler kundenes hverdag og forbedrer virksomheten deres. Du finner Martin & Serveras salgskontorer over hele Sverige – spesialister som hjelper kundene på deres eget, lokale marked.

www.martinservera.se