Vi er glade for å kunngjøre at hele ARC-plattformen nå støtter GDPR i henhold til forskriften som gjelder fra 25. mai 2018. Plattformen har helt nye funksjoner og oppgraderinger på flere områder, inkludert nye web grensesnitt i alle modulene. Anvendelse av forskriften er etablert i Aptic ARC 7.01 som nå støtter GDPR.

Selskapene som velger Aptic ARC kan nål føle seg sikre på at den nye forskriften er blitt tilrettelagt i systemet.