Sveriges eldste myndighetsorgan, innstiftet av Gustav Vasa i året 1539.

Kammarkollegiet har over tretti arbeidsoppgaver, og en av disse er å ta seg av inkasso og fordringsovervåking på oppdrag fra andra myndighetsorganer. Virksomheten bidrar til å opprettholde god betalingsmoral ved inndrivelse av statlige fordringer.

www.kammarkollegiet.se