SO er en uavhengig og upolitisk service- og interesseorganisasjon for Sveriges 32 «a-kasser».

SOs arbeidsoppgaver er lovregulert og preges av målsettingen om en enhetlig tolkning og tillemping av ledighetsforsikringens regelverk. En del av SOs virksomhet er å utvikle a-kassenes administrative rutiner og datasystemer. Samtlige av Sveriges a-kasser bruker Aptics system for inndrivelse av feilaktig utbetalte kompensasjoner.

www.samorg.org