Nå nærmer julen seg igjen!

Vi hos Aptic har i stede for gaver til våre kunder valgt å gi en gave til Barnekreftfondet for å støtte deres viktige arbeid mot målet at alle barn med kreft skal bli friske.

Vi ønsker å takke alle våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2017, og håper dere har hatt et fint og inspirerende år. Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid i 2018.

Hvert år finansierer Barnekreftfondet 90% av barnekreftforskningen i Sverige helt uten støtte fra staten. De er helt avhengig av frivillig støtte fra privatpersoner og firmaer. Utover forskning finansierer Barnekreftfondet pleie, utvikling av pleie og støtte til berørte familier samt å spre informasjon. Alt med sikte på å skape de beste forutsetninger for å nå det overordnede målet: At alle barn som rammes av kreft skal bli friske igjen og det et fullgodt liv.