Pressemelding 28-10-2019

Aptic blir Nordens største teknologiselskap innen pay-tech

To av Sveriges største softwareselskaper innen betaling og kredittjenester, Aptic og Asitis, slår seg sammen for å svare på den økende etterspørsel fra finansmarkedet.            Finansieringsløsninger kan i dag gi en viktig fortjenestemargin og øke kundeservice, men kan også bli et spørsmål om kostnader. Derfor velger flere og flere selskaper å håndtere disse tjenestene selv. Samtidig ønsker flere å utvide verdikjeden, noe som stiller ekstra høye krav til vår bransje, sier Knut Eirik Storsul, administrerende direktør i Aptic.

Aptic og Asitis har levd side ved side i nesten 20 år. I dag blir de Nordens største selskap innen betaling- og kreditthåndtering. De nærmeste 3 årene forventer vi å doble størrelsen med over 300 medarbeidere.
– Når handelen flytter fra butikk og over til netthandel, har betalingstjenestene fått økt fokus. Her finnes det muligheter for markedet å øke sine marginer, forbedre kundeservicen og senke kostnadene. Utfordringen fremover er å få ulike systemer til å samhandle, sier Knut Eirik Storsul.

Aptic er i dag lokalisert på seks steder: Skövde, Stockholm, Trollhättan, Oslo, Amsterdam og Århus.

–  Kundene er i dag spredt over hele nord-europa. Våre lokasjoner har vi valgt ut i fra lokal kompetanse, samt at vi ser potensialiet i å rekruttere lokalt. Siden kompetansen vi søker er veldig spesifikk og ofte knyttet til noen få mennesker, er det også viktig for oss å være tilstede på mange lokasjoner, sier Knut Eirik Storsul.

Ettersom vi i Norden er langt fremme når det gjelder netthandel og betalingstjenester, merker Aptic en økende etterspørsel fra flere land i Europa.

– Vi åpnet nylig kontor i Amsterdam, og sist uke startet vi etablering i det Sveitsiske markedet. Flere av våre kunder ønsker at vi skal ha tilstedeværelse i flere land. Våre systemløsninger og tjenester passer godt inn for å vokse med våre kunder i Europa, sier Knut Eirik Storsul.

Næringslivet har de siste årene blitt betydelig bedre til å bruke betalingstjenestene mer effektivt. Nå tar flere selskaper neste steg og henter hjem tjenestene for å styrke kontrollen, servicen og marginene.

– I tillegg til betaling, ønsker forbruker- og finansieringsselskaper å knytte sammen hele verdikjeden av finansielle tjenester, for eksempel kreditt, leasing, faktura med mer. Dette vil styrke selskapene ytterligere de nærmeste tiårene, sier Knut Eirik Storsul.

For mer informasjon eller kontakt med administrende direktør, Knut Eirik Storsul, vennligst ta kontakt med:

Åsa Nygren, kommunikasjonsansvarlig, telefon +46 70 490 76 30, asa.nygren@aptic.se

Asitis er softwareselskap som utvikler løsninger for ledende nordiske aktører innen factoring og inkasso. Med skytjenesten Cloudware, tilbyr Asitis en løsning som gir mulighet for ytterligere digitalisering av finansielle tjenester. Asitis har 50 ansatte i Skövde.

Aptic er et softwareselskap som gjennom ARC-plattformen tilbyr nord-europeiske selskaper kredittløsninger for netthandel, reskontrotjenester, fakturakjøp, inkasso, samt konto- og kreditthåndtering. Aptic har 120 ansatte fordelt på kontorer i Stockholm, Trollhättan, Skövde, Oslo, Århus og Amsterdam.