ALMI Företagspartner AB eies av den svenske staten og er morselskap i et konsern med 17 regionale datterselskaper. Morselskapet har en eierandel i datterselskapene på 51 prosent. Øvrige eiere er landsting, regionforbund og andre regionale instanser. Styrene i datterselskapene er sammensatt av politikere og næringslivsfolk fra regionen.

ALMIs visjon er å legge til rette for at bærekraftige ideer og foretak skal få utvikle seg. Forretningsideen er, ved hjelp av finansiering og rådgivning, å tilby unike muligheter i foretakenes ulike faser, med kundenes fremgang som mål. Målet er at flere innovative ideer skal settes vellykket ut i livet, at flere levedyktige foretak etableres og utvikles, og at flere foretak øker sin konkurranseevne og vekst.

www.almi.se