Aptic Finance er den fleksible systemløsningen for deg som belåner og kjøper kundenes fakturaer, der du kan kombinere de ulike tjenestene for én og samme kunde. Aptic Finance gir deg mulighet til å tilpasse limiter og belåningsgrader på mange ulike nivåer, helt ned til den enkelte faktura. Du velger i hvilken grad og utstrekning du vil automatisere kjøps- og belåningsprosessene, og du velger også hvilke fakturaer, oppdragsgivere og sluttkunder du vil håndtere manuelt.

«Aptic har en stor del av æren for vår fremgang og raske ekspansjon. Vi er svært fornøyd.»

Alexander D’Afflitto, COO hos Kredithanterarna

EKSTERN BRUK

Systemarkitekturen fungerer godt med sentralisert drift, der brukerne selv er spredt på ulike lokale kontorer. Aptic ARC har en robust krypteringsløsning, slik at tilgang via Internett kan skje uten risiko for at uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon.

http://aptic.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_vertical_align_center.svg

Optimaliser prosessene i Aptic Finance ytterligere gjennom avanserte arbeidsflyter for styring av kredittvilkår, regresser og kjøpsavgifter. Innebygde integreringer med kredittopplysningsselskapet ditt sørger for en mer effektiv kredittvurdering, risikohåndtering og overvåking av belåningsgrunnlaget.

http://aptic.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate.svg

Belåningsreskontroen oppdateres i sanntid, slik at du alltid får oppdatert informasjon. Belåningsnivået tilpasses for hver oppdragsgiver ut fra sikkerheter, limiter og grenseverdier. Reservering for påløpte renter og avgifter skjer automatisk ved beregningen av låneomfanget.

http://aptic.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_webpage_txt.svg

Kontert og klart. Avanserte beregningsmuligheter gir detaljerte opplysninger om hvert kjøp, slik at du kan sørge for at oppdragsgiverne får ferdigkonterte avregningsnotaer når kjøpet foretas. Du definerer selv hvordan konteringen skal stilles opp, slik at kunden får den informasjonen vedkommende har behov for.