Aptic Credit er en moderne systemløsning for kontohåndtering, både til eget bruk og på vegne av klienter. Aptic Credit kan håndtere blant annet kundekontoer, kontoer for inn- og utlåning, løpende kreditter samt lån med og uten sikkerhet. Varslinger kan foretas via flere ulike kanaler. Aptic Credit håndterer autogiro, e-faktura og samlefakturaer. Credit kan dessuten kobles til POS-systemet i den fysiske kassen.

«Vi er nok en krevende kunde, men Aptic har vist at de alltid er villig til å utvikle og tilpasse produktene sine etter våre behov. Det er en stor del av forklaringen på deres suksess.»

Patrik Illerstig, CEO hos Qliro

ET SYSTEM SOM TJENER VIRKSOMHETEN, IKKE OMVENDT

Aptic Credit kan kjøres frittstående eller i kombinasjon med de andre modulene våre, og det kan integreres med eksisterende systemer og kobles til kassen. Dette gir ikke bare direkte besparelser i form av kuttede avgifter til tredjepart, men også økte muligheter for mersalg på lengre sikt.

http://aptic.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_square_right.svg

Din kunde, din gevinst. Aptic Credit gir deg mulighet til å sørge for kontohåndtering, kreditter og lån på klientenes eller egne vegne. Det betyr at du rasjonaliserer bort mellomleddet mellom virksomheten din og kunden gjennom et smart og effektivt alternativ, der gevinsten forblir hos deg.

http://aptic.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_vector_composite.svg

Full kontroll og bedre lønnsomhet. Uansett om du håndterer dine egne eller andres fordringer, får du en smart og effektiv løsning som gir deg full kontroll over hele kjeden, fra kreditter, lån og faktura til full betaling.

http://aptic.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layout_header_sideleft.svg

Fleksibel definering av varslings- og kravrutiner, rapporter, med mer. Varslingen kan for eksempel gjøres via brev, e-post eller SMS. Det er selvsagt også en kobling til autogiro og e-faktura, og du har mulighet til å opprette samlefakturaer. Kundene og klientene kan administrere kontoene sine via et webgrensesnitt som kan tilpasses til den enkelte klientens grafiske profil.