Referanser

Promentor Finans, Pär Ekstedt, VD

APTIC SOFTWARE OCH APTIC SERVICES Vi har helt fra starten utviklet virksomheten sammen med Aptic, de leverer hele kjeden, fra programvareplattform til bemanning av kundetjenesten.»   «Aptic preges av lydhørhet…

Read More

Wasa Kredit, Bo Widenor, Inkassosjef

APTIC SOFTWARE «Vi hadde en egen programvare tidligere, men takket være Aptic kan vi nå konsentrere oss om kjernevirksomheten vår og slippe mange krevende regeloppdateringer. Aptics forretningssystem har mange funksjoner…

Read More

VISMA Collectors AS

Et av de ledende inkassoforetakene på det norske markedet med en bred tjenesteportefølje for fordringshåndtering, der inkasso og overvåkning inngår. Visma Collectors tilhører Visma-konsernet, en av Nordens største aktører innen…

Read More

Kammarkollegiet

Sveriges eldste myndighetsorgan, innstiftet av Gustav Vasa i året 1539. Kammarkollegiet har over tretti arbeidsoppgaver, og en av disse er å ta seg av inkasso og fordringsovervåking på oppdrag fra…

Read More

Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO

SO er en uavhengig og upolitisk service- og interesseorganisasjon for Sveriges 32 «a-kasser». SOs arbeidsoppgaver er lovregulert og preges av målsettingen om en enhetlig tolkning og tillemping av ledighetsforsikringens regelverk….

Read More

ALMI företagspartner AB

ALMI Företagspartner AB eies av den svenske staten og er morselskap i et konsern med 17 regionale datterselskaper. Morselskapet har en eierandel i datterselskapene på 51 prosent. Øvrige eiere er…

Read More